Oddlužení kvalitně - Oddlužení neboli osobní bankrot podnikatelů (OSVČ)

Oddlužení neboli osobní bankrot podnikatelů (OSVČ)

Oddlužení neboli osobní bankrot může od 1. ledna 2014 nově vyhlásit též aktivní podnikatel (OSVČ), což dle stávající právní úpravy možné nebylo. Využijte proto této možnosti a kontaktujte naši společnost ještě dnes! Za úspěch Vám ručíme!

Oddlužení kvalitně - ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU - ČTĚTE ZDE!

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU - ČTĚTE ZDE!

Víte, že dle § 98 odst. 1 insolvenčního zákona platí, že dlužník, který je podnikatelem, je povinen podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět o svém úpadku?

Oddlužení kvalitně - Insolvence podnikatelů (OSVČ)

Insolvence podnikatelů (OSVČ)

Jste živnostníkem, na kterého podal některý z věřitelů insolvenční návrh spojený s návrhem na prohlášení konkurzu? Braňte se oddlužením živnostníků ještě dnes!

Osobní bankrot neboli oddlužení podnikatelů (OSVČ)

Osobní bankrot = jednoduché oddlužení podnikatelů (OSVČ) oficiální cestou dle podmínek insolvenčního zákona

 • Jste podnikatelem, kterého trápí neustále narůstající dluhy, kdy se dostáváte do platební neschopnosti?
 • Přestáváte mít Vaše závazky a výdaje pod kontrolou? Ohrožuje tato situace fungování Vašeho podniku?
 • Přeplácíte staré závazky novými?
 • Obtěžují Vás exekutoři, inkasní agentury a vymahači, což Vám velice kazí jméno a pověst?
 • Máte zájem udělat vše znovu a lépe, aby k současné situaci nikdy nedošlo?
 • Potřebujete dostat druhou šanci na nový život bez dluhů? Chcete nadále bez komplikací podnikat?
 • Bylo Vám řečeno, že jakožto podnikatel (OSVČ) nemůžete o oddlužení neboli osobní bankrot zažádat?

Nyní máte jedinečnou šanci, neboť díky novele insolvenčního zákona se můžete i Vy jakožto podnikatel úspěšně oddlužit, a to bez nutnosti živnost přerušovat!

 • Víte, že osobní bankrot je jednoduché oddlužení podnikatelů, které je výhodnější a levnější než splácení Vašich současných dluhů denně navyšovaných o smluvní pokuty, penále a úroky z prodlení?
 • Víte, že díky osobnímu bankrotu přestanou Vaše závazky narůstat o horentní odměny advokátů a exekutorů?
 • Víte, že oddlužení podnikatelů je jediná právním řádem České republiky posvěcená oficiální cesta, jak se legálně zbavit veškerých závazků?
 • Víte, že po celou dobu trvání oddlužení budete pod ochranou soudu a tím pádem se nebudete muset obávat exekutorů a vymahačů?
 • Víte, že v případě oddlužení Vám soud ponechá poměrně slušnou měsíční částku na živobytí, přičemž veškeré Vaše dluhy budete splácet pouze v jedné měsíční splátce?
 • Víte, že díky oddlužení můžete splatit pouze 30 % Vašich dluhů a zbytek po Vás již nemůže nikdo nikdy požadovat?
 • Víte, že díky úspěšnému oddlužení zabráníte prohlášení konkurzu na Váš majetek, který by znamenal jeho prodej?

Nevíte, jak jako podnikatel dosáhnout toho, aby Vám soud oddlužení schválil a vy jste tak mohli osobní bankrot úspěšně vyhlásit?

Kontaktujte naši kancelář! Jsme profesionální společností zabývající se odvětvím insolvenčního práva již několik let. Za tu dobu jsme dokázali úspěšně pomoci s oddlužením více než tisícovce spokojených klientů, kteří díky nám mohou žít klidným životem bez dluhů. Jelikož se snažíme za každých okolností nabídnout našim klientům profesionální služby, bude Váš insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení vypracován výhradně advokátem zapsaným v České advokátní komoře, což je také jediný subjekt, který dle zákona č. 85/1996, o advokacii, může takovou právní službu poskytovat.

Naše služby však nekončí pouhým sepsáním insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení, poskytneme Vám odborné poradenství po celou dobu schvalování Vašeho oddlužení soudem. K Vašemu úspěšnému oddlužení Vám pomůžeme následujícím způsobem:

 1. Bezplatně s Vámi prokonzultujeme Vaši aktuální dluhovou situaci, načež zhodnotíme, zda je ve Vašem případě vhodné osobní bankrot vyhlašovat a zda splňujete podmínky pro oddlužení živnostníků.
 2. Pokud spolu s Vámi dospějeme k závěru, že je oddlužení tím nejlepším řešením Vaší situace, vypracuje náš advokát Váš insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, a to včetně všech zákonem i soudy požadovaných příloh.
 3. Následně zajistíme podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení na místně příslušný soud.
 4. Poté se postaráme o sledování celého procesu schvalování Vašeho oddlužení soudem, v rámci insolvenčního řízení (aby tak nedošlo ke zmeškání důležitých lhůt), přičemž po celou dobu schvalování osobního bankrotu budete mít zajištěnou naši kompletní právní podporu (zejména zajistíme vypracování přípisů, doplnění, vyjádření či odvolání apod.).
 5. Posledním krokem ke schválení Vašeho oddlužení bude tzv. přezkumné jednání a schůze věřitelů, na kterých Vám můžeme nabídnout zastupování advokátem, abyste tak mohli mít jistotu, že i toto stadium Vašeho insolvenčního řízení dopadne dobře a soud Vám tak oddlužení schválí.

Pokud tedy hledáte profesionální služby v oblasti oddlužení podnikatelů, neváhejte nás kontaktovat! Na základě uvedeného jsme přesvědčení, že dokážeme pomoci také Vám!

Vyplňte jednoduchý formulář popř. nás kontaktujte na naší infolince 608 313 113 , e-mailu info@oddluzeni-podnikatele.cz či osobně a vyhlašte s naší pomocí svůj osobní bankrot osvč. Zbavíte se strachu před exekutory a vymahači, zaplatíte mnohem méně, než pokud byste se rozhodli řešit své dluhy jakoukoliv jinou cestou, ale hlavně díky oddlužení budete mít před sebou jistotu normálního života bez dluhů, ve kterém navíc budete moci nadále podnikat!

Hlavní výhody osobního bankrotu (oddlužení) podnikatelů (OSVČ)

 • Díky oddlužení podnikatelů se nebudete muset bát věřitelů, exekutorů a vymahačů - nikdo z nich na Vás totiž již nebude moci vyvíjet tlak, neboť budete po celou dobu insolvenčního řízení pod ochranou soudu a insolvenčního zákona. Budete tak beze strachu podnikat a užívat si bezpečí domova - insolvenční zákon a soud nad Vámi totiž bude držet ochrannou ruku.
 • Budete přesně vědět termín, kdy insolvenční řízení skončí - budete tak před sebou mít jasnou vidinu života bez dluhů, a to za dobu mnohonásobně kratší, než kdybyste řešili Váš problém jakýmkoliv jiným způsobem.
 • Soud Vám bude po celou dobu oddlužení garantovat částku, která Vám každý měsíc zůstane (tzv. nezabavitelná částka) - nebudete tak muset mít strach, že byste neměli z čeho platit své náklady na živobytí.
 • V rámci osobního bankrotu osvč splatíte nejméně 30 % svých závazků, zbývající část dluhů Vám bude prominuta a už ji po Vás nebude moci nikdy nikdo požadovat uhradit.
 • Díky oddlužení se rovněž zbavíte veškerých svých starých závazků, které třeba již ani netušíte, že vůbec máte.
 • Oddlužení podnikatele probíhá oficiálním insolvenčním zákonem stanoveným postupem prostřednictvím soudu, pod jeho dozorem a kontrolou.

Pozor na podvodné osoby a společnosti!

Stejně tak jako v jiných odvětvích se i v oblasti oddlužení neboli osobního bankrotu podnikatelů vyskytuje celá řada buď přímo podvodných, nebo přinejmenším pofidérních osob a společností, jejichž jediným cílem je zisk, bez ohledu na skutečnost, zda svému klientovi pomohou či nikoliv. Vaše snaha o oddlužení pak kvůli takovýmto jedincům může naopak vyústit v ještě problematičtější situaci, přinést Vám akorát další starosti a vyšší zadlužení.

Naše společnost však tímto způsobem nefunguje. Naším hlavním zájmem je vždy klientovi objektivně pomoci. Nebudeme Vás tedy v žádném případě tlačit do oddlužení neboli osobního bankrotu, pokud by to pro Vás mělo být jakkoliv nevýhodné a vždy Vás seznámíme se všemi klady i zápory oddlužení podnikatelů. Oproti mnoha konkurenčním společnostem:

 • Jsme společností, která se problematice oddlužení věnuje již několik let - za tu dobu jsme úspěšně oddlužili přes tisíc klientů, kteří tak díky nám žijí opět normální život bez dluhů.
 • Jsme jednou z mála společností, ve které veškerou dokumentaci k oddlužení zpracovávají výhradně vystudovaní a kvalifikovaní advokáti, kteří úspěšně složili zkoušky České advokátní komory.
 • Jsme jednou z mála společností, která Vám poskytne plnou právní podporu po celou dobu schvalování Vašeho oddlužení, naše práce nikdy nekončí pouhým podáním insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení na soud - po Vašem boku budeme stát po celou dobu insolvenčního řízení.
 • Jsme jednou z mála společností, které opravdu záleží na úspěšném oddlužení našich klientů. 
 • Jsme jednou z mála společností, která od Vás nebude v žádném případě požadovat žádné poplatky předem a nabídne Vám rozložení platby za své služby do několika bezúročných splátek - za svoji prací si totiž na 100 % stojíme!
 • Celou záležitost vyřešíme rychle a profesionálně k Vaší maximální spokojenosti a Vám se tak do života vrátí potřebný klid a jistota, neboť díky nám konečně dosáhnete povolení osobního bankrotu neboli oddlužení soudem, a to i jakožto aktivní podnikatel, což doposud možné nebylo!

Překonejte svůj ostych a kontaktuje nás ještě dnes, Vaši důvěru nám svěřenou nezklameme!

Naše motto: "Oddlužení podnikatelů není potupa, oddlužení podnikatelů je oficiální zákonem garantované řešení Vaší svízelné finanční situace!"

 

Pokud nejste aktivním podnikatelem, ale máte o oddlužení zájem, navštivte naše internetové stránky www.nemamdluhy.cz věnované problematice oddlužení (osobních bankrotů) nepodnikajících fyzických osob (např. zaměstnanců, důchodců, rodičů na rodičovské, studentů či nezaměstnaných). Podmínky pro oddlužení nepodnikajících fyzických osob pak naleznete přímo zde